Chính sách quyền riêng tư

Địa chỉ website của chúng tôi: https://mekongwood.com/

Nội Thất Gỗ Mekongwood trân trọng sự quan tâm và tin tưởng của bạn vào dịch vụ của chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi nhằm mục đích giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi làm việc với thông tin cá nhân của bạn.

  1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn, tùy chỉnh trải nghiệm người dùng, cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện quan trọng, và tối ưu hóa trang web của chúng tôi.

  1. Thông tin cá nhân thu thập

Thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản ngân hàng (nếu áp dụng), thông tin đăng nhập, và thông tin về tương tác của bạn với trang web của chúng tôi.

  1. Cách thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các biểu mẫu trực tuyến, cookies, máy chủ ghi log, và thông qua tương tác trực tuyến với bạn.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo tính riêng tư và an toàn của thông tin cá nhân của bạn.

  1. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp được quy định bởi luật pháp hoặc sau sự đồng ý của bạn.

  1. Quyền lựa chọn của người dùng

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin, và từ chối tiếp thị trực tuyến bất cứ lúc nào. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin và tuân thủ các luật pháp liên quan. Chúng tôi sẽ xóa thông tin khi không còn cần nữa hoặc khi bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

  1. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

  1. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0917509855

Chính sách Quyền riêng tư này được thiết kế để đảm bảo rằng bạn hiểu cách chúng tôi làm việc với thông tin cá nhân của bạn và cung cấp sự an tâm khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Mekongwood.com